CHINA – Dr. Zhenrong Zhu

CHINA – Dr. Zhenrong Zhu
High Tech Campus
Floor #5 STE A
780 Cai Lun Road
Pudong, Shanghai
China 201203
15000014786

朱振蓉医生,美国认证整体健康专家,美国医学博士后,原北京协和医院临床营养师。个性化整体健康管理专家,丰富的个性化整体健康管理和营养咨询经验。擅长调理:肿瘤、糖尿病、肥胖、痛风、心脏病、飞蚊症、视网膜黄斑等疾病。

地址:中国上海浦东新区蔡伦路780号5楼A座(新技术推广大厦)

电话:15000014786